Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - CampaignCampaign คืออะไร? 

 

     การทำ Campaign เป็นสิ่งจำเป็นที่แทบจะทุกธุรกิจต้องลงมือทำ ซึ่งถือเป็นชุดข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา จากกูเกิล Bing และโซเชียลมีเดีย รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ และยังเป็นวิธีสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเพื่อสร้าง Awareness หรือสร้าง Engagement ในการสร้างยอดขายหรือสร้างเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ  

 

 

     Campaign คือ งานโฆษณาที่เป็นชุดเอาไว้สำหรับทำการตลาดผลิตภัณฑ์/ บริการแคมเปญต่างๆ โดยจะต้องสามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาอย่าง อีเมล์ กูเกิล หรือ Bing และสื่อโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ซึ่งการบริหารจัดการ Campaign ที่ดีจะทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาอย่างคุ้มค่า จากการจัดการได้อย่างเหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้า

   

 

ปัจจัยการทำ Campaign ประสบความสำเร็จ

 

1. นำเสนอให้ถูกเวลา

     การนำเสนอ Campaign ที่เป็นประโยชน์ ควรทำให้ตรงเป้าหมายและถูกเวลา เพราะหากช่วงเวลาที่นำเสนอไม่ใช่ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายต้องการมากที่สุด อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอยากเข้าหาชุดโฆษณาหรือสินค้าของคุณยากขึ้น

 

2. มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

     การทำ Campaign การตลาดให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือ การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแต่ละ Campaign การตลาดนี้กลุ่มเป้าหมายคือใคร? และจะทำอย่างไรให้ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

 

3. สอดคล้องภาพลักษณ์แบรนด์

     เพื่อให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้ดีขึ้น การทำ Campaign การตลาดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพลักษณ์และทิศทางของบริษัทหรือองค์กรอยู่เสมอ

 

4. การจัดวางภาพแบบเดียวกัน

     ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางรูปแบบ,ตัวอักษร, สีสัน รวมทั้งภาพประกอบการทำ Campaign จะต้องมีลักษณะที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นงานชุดเดียวกัน หรือมาจากแหล่งเดียวกัน

 

5. การใช้คำพูดหรือสำนวนเดียวกัน

     คำพูดที่ใช้ในการทำ Campaign แต่ละชิ้น จะต้องมีบุคลิกส่งเสริมตัวงานชุดนั้นๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสโลแกนหรือสำนวนต่างๆ ก็ตาม

 

6. การใช้เสียงเดียวกัน

     การใช้เพลงประกอบหรือเสียงของผู้ประกาศ และแม้แต่เสียงที่ใช้เทคนิคพิเศษจากการทำ Campaign จะต้องสามารถสื่อให้ผู้บริโภค มีการทราบได้ว่าโฆษณาที่ได้ยินนั้นๆ เป็นชุดเดียวกัน และมาจากสินค้าหรือบริการเดียวกัน

 

7. การใช้ทัศนคติเดียวกัน

     งาน Campaign ในแต่ละชุดจะต้องสามารถบ่งบอกหรือตอบสนองจุดประสงค์หลัก รวมทั้งคอนเซ็ปต์หลักของสินค้าในแนวทางเดียวกันให้ได้

 

 

สรุปการใช้ Campaign

 

     Campaign ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องสามารถใช้ข้อมูลด้านการขายและการตลาดมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องรู้และเข้าใจองค์ประกอบสำคัญและวิธีการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของลูกค้า หรือการวิเคราะห์ด้านแคมเปญที่เคยจัดขึ้น โดยการจัดการแคมเปญเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด จะต้องทำให้ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

Created BY : SEOlnwza