Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - AwarenessAwareness คืออะไร ?

     ปัจจุบันมีหลาย ๆ ธุรกิจพยายามที่จะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่เคยเป็นแค่คนแปลกหน้าให้กลายมาเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งเป็นการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ หรือ Awareness เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ หรือการทำให้เกิดการย้ำเตือนเพื่อให้มีการจดจำถึงสินค้าหรือแบรนด์ที่รวดเร็วขึ้น

     การโฆษณาตามเว็บไซต์, Instagram หรือ Facebook ก็เพื่อทำให้คนเห็นแบรนด์และคุ้นตา ซึ่ง Awareness ก็คือการรับรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์มากขึ้น ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อของผู้บริโภค หากต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าในขั้นต่อไป จึงต้องทำให้มีการรับรู้ว่าแบรนด์ของคุณมีตัวตนแน่นอน โดยเจ้าของแบรนด์อาจประเมินกลุ่มเป้าหมายว่าสามารถรับรู้แบรนด์ของคุณในระดับใด

 

วิธีสร้าง Awareness

     ช่องทางในการสร้าง Awareness คือ อะไรก็ได้ที่สามารถทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ และรู้ว่าแบรนด์ทำอะไร ( ในภาพลักษณ์ที่ดี ) ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยอาจจะมีเงื่อนไขง่าย ๆ 3 ข้อในการสร้างการรับรู้แบรนด์ คือ

1. ทำให้ลูกค้ารู้จักชื่อแบรนด์

2. ลูกค้ารู้ว่าแบรนด์ทำอะไร

3. ไม่ใช้วิธีที่สร้างชื่อเสียให้แบรนด์

  • การลงโฆษณา ( Advertisement ) ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาบนทีวี บนเว็บไซต์ ป้ายโฆษณา Facebook รวมไปถึงการจ้าง Influencer โฆษณาบนช่องทางของ Influencer เหล่านั้น เช่น Instagram Facebook Twitter และ YouTube เป็นต้น
  • การจ้าง Influencer รีวิวสินค้า โดยให้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรีวิวสินค้าของแบรนด์ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ แทนที่จะจ้างให้โฆษณาสินค้าเฉย ๆ
  • การทำ Content Marketing เช่น Info-graphic การทำวิดีโอคอนเทนต์ และการเขียนบทความลงเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย อย่างที่เราทำบ้างไม่ทำบ้างบน Facebook
  • สปอนเซอร์สินค้าของแบรนด์ให้กับผู้มีอิทธิพล ( Influencer ) ต่อผู้บริโภค เช่น ให้นักกีฬาใส่รองเท้าของแบรนด์ ให้นักดนตรีใช้เครื่องดนตรีของแบรนด์ รวมไปถึงการออกสินค้ารุ่นพิเศษให้กับผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค

 

การรับรู้แบรนด์ สำคัญอย่างไร ?

     ข้อดีที่สำคัญของ Awareness คือ การที่ลูกค้าสามารถจดจำได้ว่าแบรนด์ขายอะไร เพื่อที่แบรนด์จะได้กลายเป็นตัวเลือกของลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการกำลังมองหาสินค้าบางอย่าง และในกรณีที่ดีที่สุดคือลูกค้านึกถึง Brand เป็นอันดับแรกเมื่อมองหาสินค้าชนิดนั้น อย่างเช่น Search Engine นึกถึง Google, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนึกถึงมาม่า, กีตาร์นึกถึง Gibson หรือ Fender, รองเท้ากีฬานึกถึง Adidas หรือ Nike เป็นต้น

     นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้แล้วยังช่วยทำให้การออกสินค้าใหม่ของแบรนด์ง่ายขึ้น จากการที่ลูกค้ารู้จักชื่อแบรนด์ ( ในด้านดี ) อยู่แล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากจุดที่ลูกค้าไม่รู้ว่าแบรนด์ทำอะไร และลูกค้ามีความกล้าที่จะลองสินค้ามากกว่าสินค้าของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ที่ลูกค้าไม่รู้จัก

 

สร้าง Awareness ให้ประสบความสำเร็จ

- สื่อสารให้เป็นที่รู้จัก : หากมีการสื่อสารที่ชัดเจนด้วยการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ( Brand Awareness ) จะทำให้แบรนด์ถูกพบเห็นบ่อย ๆ และยังทำให้การส่งสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด โดยเลือกวิธีการสื่อสารและช่องทางให้เหมาะสมซึ่งจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือจะทำให้แตกต่าง จะทำให้มีความโดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้

- ทำด้วยความตั้งใจ : การจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันต่อแบรนด์ จะต้องทำอย่างตั้งใจเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้รู้จักแบรนด์มากขึ้น โดยจะต้องสร้างการรับรู้ Awareness จากการวางแผนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการจดจำ ซึ่งจะมีผลต่อแบรนด์ระยะยาว รวมทั้งเกิดความรู้สึกที่ดีจนทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้

- ทำอย่างสม่ำเสมอ : การสร้างการรับรู้ Awareness ไม่ใช่ลงมือทำครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จได้ เพราะจะต้องหมั่นทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ และให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย ถือเป็นการวางรากฐาน และมัดใจลูกค้าระยะยาว 

- สร้างความประทับใจที่ดีต่อแบรนด์ : การสร้าง Brand Awareness ให้เป็นที่รู้จัก อีกวิธีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกในทางบวกคือ การสร้างความประทับใจเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค และนึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่มีความต้องการสินค้าของแบรนด์ของคุณ

 

ข้อดีของการสร้าง Awareness

     อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า การสร้าง Awareness เปรียบเสมือนหัวใจของการทำการตลาดของบริษัทเล็ก ๆ ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งข้อดีของการสร้างการรับรู้แบรนด์ จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

1. สร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภค

     มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสินค้าและบริการแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เพิ่งเริ่มต้น ที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จักสินค้าเลย ไม่เคยได้ยิน หรือพบเห็นแบรนด์มาก่อน

     การสร้าง Awareness เป็นการทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการมีตัวตนของแบรนด์ ( Existence ) โดยเบื้องต้น การสร้าง Awareness จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรา กลายไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคเลือกใช้ หรือเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

2. ทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

     การสร้าง Awareness เป็นการสื่อสารถึงภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า และบริการ คุณสมบัติ จุดเด่น การนำไปใช้งาน รวมถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการดังกล่าว นำไปสู่การสร้างความน่าจดจำให้แก่ผู้บริโภค เช่น คิดถึงการบริโภคสินค้าชนิดใด ก็จะนึกถึงสินค้าจากแบรนด์นั้นเป็นอันดับแรก

3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

     การเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก ย่อมสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้แก่แบรนด์นั้น ๆ ได้ โอกาสที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า และบริการจากแบรนด์ที่มี Awareness ที่ดี ก็ย่อมมีมากกว่านั่นเอง

4. ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

     เมื่อ Brand หรือยี่ห้อของเราเป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคแล้ว การแตกไลน์สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ย่อมสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายมากกว่าแน่นอน

5. ได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า และผู้บริโภค

     ผู้ประกอบการธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่มี Awareness ที่ดี ในกลุ่มผู้บริโภค ย่อมได้รับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจที่ดีในกลุ่มบริษัทคู่ค้า เพราะมีแนวโน้ม มีความสามารถในการเจริญเติบโตของยอดขายที่มากกว่านั่นเอง

 

ประโยชน์ของ Awareness

  • เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคจดจำได้ และนึกถึงก่อนเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ
  • เมื่อเป็นที่จดจำ การแข่งขันกับคู่แข่งจะน้อยลง
  • การขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายขึ้น เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักแบบจดจำ

 

สรุปการสร้าง Awareness

     หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ คือ การสร้างการรับรู้แบรนด์ ( Brand Awareness ) ให้ประสบความสำเร็จ โดยดูว่าหลังจากที่ผู้บริโภคดูโฆษณาของคุณแล้วจะสามารถจดจำแบรนด์ได้มากแค่ไหน ? หากคุณทำให้แบรนด์อยู่ในความทรงจำของผู้คนได้ พวกเขาจะต้องนึกถึงแบรนด์ของคุณเมื่อต้องการซื้อสินค้านั้น ๆ เป็นสิ่งแรก ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

Created BY : SEOlnwza

line line