Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - AutomationAutomation คืออะไร ? 

     ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบหรือกลไก ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง เป็นการทำงานตามโปรแกรมและวงจรควบคุมที่กำหนดไว้ ซึ่ง Automation เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อน อาจมีการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม เมื่อมีการวางแผนหรือตั้งโปรแกรมจึงทำออกมาอย่างถูกต้อง เป็นการจัดการงานในระบบอัตโนมัติบางอย่างแทนมนุษย์

     Automation เป็นการทำงานของระบบต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่วางไว้ ถือเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะช่วยให้สามารถจัดการและส่งมอบคอนเทนต์ต่าง ๆ ไปให้กับคนที่ใช่ในเวลาและในช่องทางกับระบบอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เป้าหมายทางการตลาดและการขายให้ปัง อีกทั้ง Automation ยังจำเป็นสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ที่ถือเป็น Software หรือ Platform สำหรับใช้ทำงานให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

     เพียงคุณมีหน้าที่เพียงป้อนคำสั่งไว้ในระบบการทำงานของ Automationให้มันทำตาม Workflows ที่กำหนด จากนั้นระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทรัพยากรแรงงานลดลง และยังช่วยทำให้ทีมการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเฝ้า

 

วิธีใช้ Marketing Automation การตลาดอัตโนมัติ

     ปัจจุบันการใช้ช่องทางการตลาดผ่านอีเมล เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดนั้น ผู้ประกอบใช้วิธีการส่งอีเมล แบบบ้าคลั่ง ออกไปเป็นจำนวนมากถึงลูกค้าทั้งหมดที่ติดต่อ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจ และยากมากในการคาดหวังในขั้นตอนในการทำงานดังกล่าว หากคุณใช้เวลา และเงินที่สูญเปล่าอย่างไร้ความหมาย การเลือกใช้โปรแกรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ ทางการตลาด ช่วยให้คุณสามารถรักษาลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการซื้อทั้งหมด สามารถส่งข้อความ ที่ตรงเป้าหมาย และเป็นส่วนตัวซึ่งจะจัดการกับปัญหาเฉพาะในการซื้อ นี่คือ รูปแบบขั้นตอนการทำงาน ของอีเมลอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานได้มากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คุณส่งคำเชิญทางอีเมล เพื่อดาวน์โหลด ebook ล่าสุดของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 2: คุณส่งข้อความขอบคุณไปยังทุกคนที่ดาวน์โหลดข้อเสนอ

ขั้นตอนที่ 3: ไม่กี่วันต่อมาคุณส่งอีเมลติดตามไปยังรายชื่อคนที่ดาวน์โหลด ebook โดยให้กรณีศึกษา เกี่ยวกับหัวข้อนั้นแก่พวกเขา

ขั้นตอนที่ 4: ในที่สุดเมื่อมีคนดาวน์โหลดกรณีศึกษาทีมขายของคุณจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อให้พวกเขา สามารถติดตามพวกเขาได้

 

     ดังนั้น การได้รับข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการที่มีความสนใจเป็นพื้นฐาน ข้อมูลเหล่านี้ จะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัว รู้สึกว่าเหมาะกับความต้องการ และต้องการโต้ตอบกับบริษัทนั้น จะสร้างโอกาส และแนวโน้มให้มีความไว้วางใจในสินค้า และบริกาของบริษัทนั้นมากขึ้น และท้ายที่สุดมีแนวโน้ม ที่จะซื้อสินค้านั้นมากขึ้น นี่คือ การทำตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทของคุณด้วยระบบอัตโนมัตินั่นเอง

     นี่คือรากฐานของระบบอัตโนมัติทางการตลาด Marketing Automation เพื่อให้คุณความสามารถในการกำหนดเป้าหมายผู้ติดต่อ และส่งเนื้อหาไปตามพฤติกรรมของพวกเขา คุณกำลังให้ข้อมูลที่ต้องการต่อพวกเขา ส่งผลต่อโอกาสทาง ธุรกิจมากขึ้นจากผลของอัตราการแปลงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 

ทำไมการใช้ Marketing Automation ถึงเอาชนะการตลาดแบบเดิม ๆ ได้อย่างขาดลอย ?

1. เข้าใจลูกค้า – ช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางการขายของแบรนด์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถแยกแยะกลุ่มลูกค้า ( Segmentation ) เข้าใจความต้องการว่าลูกค้ากลุ่มไหน มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ จึงสามารถเชื่อมต่อ และเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง

2. สร้าง economies of scale – เมื่อมีความเข้าใจลูกค้าทำให้สามารถนำเสนอสิ่งที่ตรงใจให้กับลูกค้าได้ แม้ว่าเงินลงทุนเท่าเดิม แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับเพิ่มขึ้นมหาศาล

3. ประหยัดเวลา – งานที่เคยต้องใช้คนทำ เสียเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง สามารถลดเวลาลงได้เมื่อมีระบบอัตโนมัติ เช่นการยิง campaign ต่าง ๆ ที่สามารถตั้งค่าการยิงไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้ลดเวลา และแรงกายของคนในการทำ

4. ลดข้อผิดพลาด – ใช้ระบบอัตโนมัติทำแทน ลดปัญหาในการเกิดข้อผิดพลาดจากคน เช่น การกรอกข้อมูลผิด

5. เก็บข้อมูลอัตโนมัติ – ระบบสามารถเก็บข้อมูลและพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าใน sales funnel ทำให้สามารถวิเคราะห์ และดูแลลูกค้าทั้งใหม่ และเก่าไม่ให้หลุดหายไปไหนได้

 

ระบบ Automation ช่วยอะไรได้ ?

  • ลดต้นทุน – ระบบ Automation ช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการอำนวยความสะดวก ลดการใช้แรงคน
  • เพิ่มคุณภาพ – ระบบ Automation นั้นเป็นสิ่งที่มีความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง และทำงานในรูปแบบพิเศษที่มนุษย์ไม่อาจทำได้

 

ข้อดีของระบบ Automation   

- ทำงานได้สม่ำเสมอ : เพราะการตั้งระบบอัตโนมัติจะทำให้สามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งการทำการตลาดแบบ Automation จะช่วยให้คุณไม่ต้องเครียดกับการทำงานหรือกับทีมงานที่ไม่ได้ดั่งใจ

- ประหยัดเวลา : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย คุณสามารถตั้งเวลาการทำงานให้เป็นแบบ Automation ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาเหลือจากการที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าอยู่แต่หน้าจอหรือโปรแกรมใด ๆ และยังเอาเวลาที่เหลือมาดูแลหรือทำงานใน Campaign ใหม่ ๆ ได้สบาย ๆ    

- เก็บข้อมูลได้ดี : การใช้ระบบ Automation จะช่วยให้เก็บข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ แค่ไหนก็ตาม และคุณยังสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการตลาดในการทำแคมเปญหรือการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ ต่อไปได้อีกด้วย 

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : หากตั้งการทำงานระบบ Automation จะทำให้คุณดูแลลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าในอนาคตไม่ให้หลุดหายไปไหน เพราะสามารถทำ CRM ( Customer Relationship Management ) หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่แม้จะไม่สามารถปิดการขายได้ในทันที แต่ก็ทำให้มีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณต่อไป

- บริหารจัดการช่องทางสื่อสาร : ทำให้การใช้ระบบ Automation สามารถทำให้คุณบริหารจัดกับการช่องทางสื่อต่าง ๆ มากมายได้อย่างเต็มที่ เพราะช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนั่นเอง

 

ข้อด้อยของระบบ Automation

- มีปัญหาภัยคุกคามเรื่องความปลอดภัย และช่องโหว่ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับอินเทอรฺเน็ตทำให้มีโอกาสโดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ ระบบมีข้อจำกัดเรื่องสติปัญญาที่จำกัด ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาอยู่ และมีความอ่อนไหวต่อความผิดพลาดที่อยู่นอกขอบเขตของความรู้ที่กำหนดให้

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไม่สามารถคาดเดา หรือมากเกินไป เนื่องจากต้องใช้ในการวิจัย และพัฒนาระบบอัตโนมัติ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตในช่วงแรก และจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อมีการผลิตเป็นจำนวนมาก

 

สรุปการใช้ระบบ Automation

     การใช้ระบบ Automation ทางการตลาด ระบบอัตโนมัติจะทำการหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อสินค้า โดยอิงจากระบบฐานข้อมูลที่มี ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, Email, Social Media หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่จะถูกดึงมารวมกันแล้วทำการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายใดจะมีโอกาสซื้อสินค้าจากเว็บคุณ

     ระบบ Automation ถือเป็นตัวช่วยบริหารการทำงานได้ดี โดยสามารถตั้งระบบให้ทำงานแบบ Automation เพียงแค่สั่งหรือตั้งโปรแกรมไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลอดเวลา

Created BY : SEOlnwza

line line