Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - AutomationAutomation คืออะไร?  

 

     ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบหรือกลไก ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง เป็นการทำงานตามโปรแกรมและวงจรควบคุมที่กำหนดไว้ ซึ่ง Automation เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่ซ้ำซ้อน อาจมีการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม เมื่อมีการวางแผนหรือตั้งโปรแกรมจึงทำออกมาอย่างถูกต้อง เป็นการจัดการงานในระบบอัตโนมัติบางอย่างแทนมนุษย์

  

 

Automation คืออะไร?

 

     Automation เป็นการทำงานของระบบต่างๆ ตามโปรแกรมที่วางไว้ ถือเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะช่วยให้สามารถจัดการและส่งมอบคอนเทนต์ต่างๆ ไปให้กับคนที่ใช่ในเวลาและในช่องทางกับระบบอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เป้าหมายทางการตลาดและการขายให้ปัง อีกทั้ง Automation ยังจำเป็นสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ที่ถือเป็น Software หรือ Platform สำหรับใช้ทำงานให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

  

     เพียงคุณมีหน้าที่เพียงป้อนคำสั่งไว้ในระบบการทำงานของ Automationให้มันทำตาม Workflows ที่กำหนด จากนั้นระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ทรัพยากรแรงงานลดลง และยังช่วยทำให้ทีมการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเฝ้า

  

 

ข้อดีของระบบ Automation    

 

- ทำงานได้สม่ำเสมอ : เพราะการตั้งระบบอัตโนมัติจะทำให้สามารถสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งการทำการตลาดแบบ Automation จะช่วยให้คุณไม่ต้องเครียดกับการทำงานหรือกับทีมงานที่ไม่ได้ดั่งใจ

 

- ประหยัดเวลา : เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย คุณสามารถตั้งเวลาการทำงานให้เป็นแบบ Automation ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาเหลือจากการที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าอยู่แต่หน้าจอหรือโปรแกรมใดๆ และยังเอาเวลาที่เหลือมาดูแลหรือทำงานใน Campaign ใหม่ๆ ได้สบายๆ     

 

- เก็บข้อมูลได้ดี : การใช้ระบบ Automation จะช่วยให้เก็บข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ แค่ไหนก็ตาม และคุณยังสามารถนำข้อมูลมาปรับปรุงการตลาดในการทำแคมเปญหรือการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ ต่อไปได้อีกด้วย  

 

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : หากตั้งการทำงานระบบ Automation จะทำให้คุณดูแลลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าในอนาคตไม่ให้หลุดหายไปไหน เพราะสามารถทำ CRM (Customer Relationship Management) หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่แม้จะไม่สามารถปิดการขายได้ในทันที แต่ก็ทำให้มีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณต่อไป

 

- บริหารจัดการช่องทางสื่อสาร : ทำให้การใช้ระบบ Automation สามารถทำให้คุณบริหารจัดกับการช่องทางสื่อต่างๆ มากมายได้อย่างเต็มที่ เพราะช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนั่นเอง

 

 

สรุปการใช้ระบบ Automation

 

     การใช้ระบบ Automation ทางการตลาด ระบบอัตโนมัติจะทำการหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อสินค้า โดยอิงจากระบบฐานข้อมูลที่มี ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, Email, Social Media หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่จะถูกดึงมารวมกันแล้วทำการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายใดจะมีโอกาสซื้อสินค้าจากเว็บคุณ

 

     ระบบ Automation ถือเป็นตัวช่วยบริหารการทำงานได้ดี โดยสามารถตั้งระบบให้ทำงานแบบ Automation เพียงแค่สั่งหรือตั้งโปรแกรมไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลอดเวลา

Created BY : SEOlnwza