Share : wiki wiki wiki wiki

Wiki Marketing - AlgorithmAlgorithm คืออะไร ?

 

     Google จะมีโปรแกรมอย่าง Algorithm ทำหน้าที่เพื่อไปดึงเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกับคำที่มีคนเสิร์ชหา เป็นเหมือนแมงมุมไต่เข้าไปตามเว็บต่างๆ ที่หากกดค้นหาข้อมูลบน Google จะทำให้ Algorithm ดึงข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดกับคำที่คุณพิมพ์ มาจัดอันดับให้เลือกบนหน้า SERPS โดยเป็นหน้าแสดงผลจากการค้นหาทั้งหมดที่มีแต่ละเว็บมาเรียงให้เลือกนั่นเอง  

 

 

Algorithm คืออะไร ?

    

     Algorithm เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดอันดับ โดยเป็นการแสดงผลเว็บต่างๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุด และผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดอีกด้วย เพราะมีผู้คนมากมายที่หันมาใช้เสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engines) สำหรับใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการค้นหาใน Google สำหรับหาข้อมูลเพื่อทางแก้ปัญหา หรือสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน  

 

     เมื่อคุณกดค้นหาเรื่องที่ต้องการ จะทำให้ Algorithm ทำการค้นหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ มาทำการจัดอันดับเรียงหน้าให้เลือก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถค้นอะไรก็เจอได้ง่ายๆ โดยหลักการทำงานของ Algorithm คือ รูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหา และสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนที่มีความชัดเจน  

   

 

หลักการเขียน Algorithm

 

- มีความชัดเจน : การกำหนด Algorithm ที่ดี ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยจะต้องไม่คลุมเครือ หากมีเงื่อนไขการทำงานแบบไหนก็ควรกำหนดให้ชัดเจน โดยจะต้องทำขั้นตอนที่หนึ่งให้เสร็จแล้วค่อยไปยังขั้นตอนที่สอง

 

- เน้นความสำคัญเฉพาะจุด : หากเริ่มต้นหลายจุดจะทำให้กระบวนการวิธีสับสน ซึ่งกระบวนการสำคัญควรเริ่มต้นที่จุดจุดเดียว เพราะหากไม่เน้นเฉพาะจุด อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้ Algorithm ไม่สามารถทำงานได้

 

- มีความกระชับ : การกำหนดขั้นตอนในการทำงานของ Algorithm จะต้องมีความสั้น-กระชับ เพราะนอกจากจะทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมต่อ ซึ่งจะสามารถศึกษา Algorithm จากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่ายๆ

 

- มีความต่อเนื่อง : เพื่อให้เข้ากับข้อมูลในขั้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง การออกแบบขั้นตอน Algorithm ที่ดี จะต้องมีผลลัพธ์จากขั้นตอนแรก โดยควรเป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 

- ครอบคลุมการทำงาน : การออกแบบ Algorithm ที่ดี ควรให้ครอบคลุมการทำงานหลายรูปแบบ เพราะเมื่อผู้ใช้โปรแกรม Algorithm ป้อนข้อมูลผิดประเภท จะมีการเตือนว่าผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งจะทำให้โปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้นๆ แล้วใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรม

 

 

สรุปการใช้ Algorithm

 

     การที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากส่งผลให้ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น มีการใช้ Algorithm เข้ามาแก้ปัญหาจากการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อให้ได้ผลออกมาถูกต้อง โดยมีมาตรฐานเดียวกัน แม้จะมีบทความสลับซับซ้อนและมีข้อมูลในปริมาณมาก Algorithm ก็สามารถจัดการแก้ปัญหาแบบมีหลักการได้ไม่ยาก ทำให้การค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นและตรงตามที่ต้องการ  

Created BY : SEOlnwza