การวางแผนการตลาด

Share : facebook line twitter fb-messenger

บทความ การวางแผนการตลาด

บทความ www.seolnwza.com     แผนการตลาดอาจจะทำให้ธุรกิจมียอดขายที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีก หรือ ธุรกิจมียอดขายที่ไม่ดีนั้นกลับมาดีได้ การมีเป้าหมายและมีคำตอบที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่ดีและทำให้ธุรกิจนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     Customer Journey คือ แนวทางของผู้บริโภค ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งในแต่ละประเภทธุรกิจ Customer Journey อาจแตกต่างกันออกไป ถือว่า Customer Journey เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การวางแผนการตลาดเป็นไปได้ง่ายและถ้าวางแผนใช้ Customer Journey ถูกก็จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้นเพราะว่า Customer Journey จะบอกผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าและบริการได้อย่างละเอียด ถ้าเกิดปัญหาก็จะสามารถรู้สาเหตุได้

 

Customer Journey 5 ขั้นตอน

1.Awareness การรับรู้

นับว่าเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้บริโภคจะเห็นแบรนด์ก่อนเป็นอันดับแรก หรือ การที่ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลของสินค้าเอง หรือ จากการที่แบรนด์สร้างโฆษณาเพื่อเพิ่มอัตราการรับรู้ในวงกว้าง ขั้นตอนนี้จึงสำคัญเป็นอย่างมากถ้าไม่มีผู้คนรับรู้ก็ไม่มีใครรู้จักแบรนด์

2.Evaluation การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ

ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมักจะมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการถามคนใกล้ตัวหรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตเพื่อดูรีวิวสินค้าและบริการนั้นๆ ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งสิ้น

3.Purchase การซื้อสินค้าและบริการ

เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ การชำระเงินหรือช่องทางการจ่ายเงินที่สะดวกให้กับผู้บริโภคมากที่สุด หรือ การมีหน้าร้านะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น

4.Usage การใช้งานสินค้าหรือบริการ

ถ้าการใช้งานของสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามที่ผู้ริโภคคาดหวัง หรือ บริการหลังการขายที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องจะยิ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดการบอกต่อหรือรีวิวสินค้า

5.Loyalty การกลับมาซื้อซ้ำ

การที่ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ แสดงว่าสินค้าและบริการนั้นตอบโจทย์ลูกค้าและยังมีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะจงรกภักดีต่อแบรนด์และแนะนำให้คนใกล้ตัวใช้หรือใช้ต่อ ซึ่งจะทำให้แบรนด์นั้นขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นไปอีก

 

3 ขั้นตอนของ Marketing Journey

1. Before (Prospect)
ผู้บริโภคที่อยู่ในขั้น Before นี้ เป็นผู้บริโภคที่คุณมุ่งหวังให้มาเป็นลูกค้าหรือลูกค้าในอุดมคติ ในขั้นตอน Before ผู้บริโภคจะไม่รู้จักคุณ แต่ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ผู้บริโภคจะรู้จักแบรนด์และสินค้าของแบรนด์คุณเอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.1.My Target Market ระบุเป้าหมายทางการตลาดให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ แต่รุไปจนถึงปัญหาที่ลูกค้าพบบ่อยๆและเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการไปให้ถึง

1.2.My Message To My Target Market เมื่อทราบลูกค้าเป้าหมาย คุณต้องพัฒนาเนื้อหาข้อความ ที่จะสื่อสารไปยังเป้าหมายของคุณ โดยคำนึงถึงการแก้ปัญหาหรือการตอบสนองที่กลุ่มเป้าหมายของเราต้องการที่จะสื่อสารไปยังเป้าหมายของคุณ

1.3.The Media I Will Use To Reach My Target market ช่องทางและสื่อที่คุณจะใช้สื่อสารเพื่อส่งเนื้อหาข้อความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

 

2.During (Lead)
ผู้บริโภคที่อยู่ในขั้นตอน During คือ “Lead” ผู้บริโภคที่อยู่ในขั้นตอนนี้ คือ คนที่มีความสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอและผลสำเร็จสุดท้ายของขั้นตอนนี้คือการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณตั้งแต่ในครั้งแรก

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.1.My Lead Capture System ระบบที่จะเปลี่ยนคนสนใจให้กลายเป็น Lead เช่น ระบบเว็บไซต์ Landing Page รวมถึงเนื้อหาข้อมูลที่คุณใช้นำเสนอให้กับคนที่สนใจเพื่อแลกกับข้อมูลของผู้บริโภค

2.2.My Lead Nurturing System ระบบในช่วงฟูมฟัก Lead ที่คุณได้มา โดยนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมสร้างความน่าสนใจเพื่อที่จะทำให้ Lead เปลี่ยนเป็นลูกค้าของคุณ เช่น Email หรือ Workflow

2.3.The Sales Conversion Strategy กลยุทธ์ในการขายสินค้าของคุณ เช่น ตำแหน่งการวางสินค้า ความน่าเชื่อถือ การตั้งราคา

 

3.After (Customer)
คุณควรให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในขั้นตอนนี้เพราะเมื่อลูกค้าได้จ่ายเงินแก่คุณแล้ว ในขั้นของ After จะเป็นขั้นตอนที่ไม่เคยสิ้นสุด โดยถ้าเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้องจะส่งผลให้เกิดวงจรที่ลูกค้าจะกลับมา ซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณซ้ำ ๆ กลายเป็นจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

3.1.How I Deliver A World Class Experience คุณมีแผนหรือวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าของคุณได้รับบริการที่ดีเกินกว่า ที่คาดไว้หรือวิธีการส่งมอบที่เหนือกว่าและสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ

3.2.How I Increase Lifetime Value คุณมีวิธีการเพิ่มมูลค่าของลูกค้าอย่างไรบ้าง ทำอย่างไรให้เขาซื้อมากขึ้นหรือยอมจ่ายให้คุณมากขึ้น ทำให้ลูกค้าของคุณพร้อมที่จะจ่ายให้คุณ อย่างเต็มใจ และทำให้เขาเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า

3.3.How I Orchestrate And Stimulate Referrals คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าของคุณ แนะนำสินค้าหรือบริการของคุณให้กับคนที่เขารู้จัก หรือคนที่มีปัญหาหรือมีความต้องการเหมือนกับเขา

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจ ในการทำ SEO ได้แบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

การเขียน Blog สั้นๆ ก็ติดอันดับ SEO ได้

Created : 09/07/2019

บทความที่น่าสนใจ

แนวทางประสบความสำเร็จในธุกิจ E-Commerce

เหตุผลที่ว่าทำไม คุณควรทำ SEO


phone line chat_facebook